Izolacyjność - Ciepły dom bez docieplania

W budownictwie za wysoką izolacyjność materiałów ściennych odpowiadają gazy zamknięte w masie poszczególnych produktów, głównie jest to powietrze atmosferyczne, lub w przypadku stolarki okiennej gazy szlachetne.

Ciekawym porównaniem i przykładem z natury jest futro niedźwiedzia polarnego które tworzą tysiące włosów wypełnionych powietrzem dzięki temu jego tkanki są chronione przed mrozem, takie samo zadanie spełniają miliony mikro przestrzeni powietrza zamkniętych w strukturze bloczka perlitowego, dając najcieplejszy materiał nośny w Polsce w grupie materiałów o wysokiej odporności na zawilgocenie i wielokrotne zamrażanie.

Potwierdzają to badania przewodzenia ciepła przeprowadzone przez certyfikowane laboratorium  krakowskiej Akademii Górniczo Hutniczej. Przy naszym rozwiązaniu w zakresie wykonania  murów zewnętrznych, wartość współczynnika przenikania ciepła U wynosi 0,18 W/ (m² K)bez stosowania dosieplenia muru z zewnątrz. Wartość tą możemy poprawić do U ≤0,09 W/ (m² K) ocieplając dodatkowo mur wełną mineralną.

Nasze domy oprócz doskonałych właściwości termoizolacyjnych „oddychają” nie stają się tzw. termosami. Dzieje się tak dzięki dobrej paroprzepuszczalności samych bloczków perlitowych oraz zastosowaniu odpowiednich materiałów w pozostałych warstwach ściany.

ściennych