Innowacyjność

Wykorzystywana przez nas nowatorska technologia SHS bazuje na budulcu wysokiej jakości, innowacyjnym bloczku perlitowym, dzięki czemu powstające z niego domy spełniają obowiązujące od 2021 roku zaostrzone wymogi energetyczne (standard WT2021), zgodnie z którymi współczynnik przenikania ciepła ścian zewnętrznych nowo powstających budynków powinien wynosić U≤ 0,2W/(m²K).

Technologia SHS znacznie skraca czas budowy domu, eliminuje większość przerw technologicznych wymuszonych używaniem tradycyjnych materiałów. Pozwala ponadto zrezygnować z podpór montażowych oraz deskowania, co skutkuje znacznym ograniczeniem stosowania drewna na placu budowy przyczyniając się do ochrony lasów.

Technologia SHS to krótsza, bardziej efektywna i przyjazna środowisku budowa.